DGS - Dikey Geçiş Sınavı ve Puanları Hakkında!

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi kullanarak DGS Puan (dgspuan.com), kullanıcı sözleşmesinin; geçerli tüm yasa ve yönetmeliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. İlgili yasalara ve kurallara uymakla sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Eğer bu koşullardan herhangi birini kabul etmiyorsanız bu siteye erişme ve kullanma hakkına sahip olamazsınız. Bu sitedeki tüm materyallerin kullanım hakları telif kanunları ve ticari marka kanunlarıyla korunmaktadır

Kullanım Lisansı
Lisans, kişisel ve ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak DGS Puan (dgspuan.com) web sitesindeki materyallerin (bilgi veya yazılım) bir kopyasının indirilmesi için verilir. Bu bir hak devri değil lisans imtiyazıdır ve bu lisans altında; materyaller değiştirilemez veya kopyalanamaz, materyaller herhangi bir ticari amaç için kullanılamaz veya herhangi bir umumi görüntüleme için kullanılamaz (ticari veya ticari olmayan), DGS Puan (dgspuan.com) web sitesindeki herhangi bir yazılım kaynak koduna dönüştürülemez veya ters mühendislik uygulanamaz, materyallerden herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet kayıtları kaldırılamaz veya materyaller farklı bir kişiye gönderilemez veya herhangi bir farklı sunucuya kopyalanamaz. Lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birinin ihlali durumunda otomatik olarak sona erer veya DGS Puan (dgspuan.com) tarafından herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallerin görüntüleme izninin sonlandırılmasının ardından veya bu lisansın sonlandırılmasının ardından elektronik veya basılı formattaki tüm materyalleri imha etmeniz gerekir.

Sorumluluk Reddi
DGS Puan (dgspuan.com) web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” esasıyla sağlanır. DGS Puan (dgspuan.com) bu belgeyle, açık, zımni ya da yasal ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garanti ve şartları da dahil olmak üzere yukarıdakilerle ilgili olarak tüm garanti ve şartları açık bir şekilde reddetmektedirler. Web sitesinde yayınlanan materyaller ve ilgili grafikler teknik hatalar veya dizgi hataları içerebilir. DGS Puan (dgspuan.com) hiçbir durumda bu sitede ve bu site ile bağlantılı olan diğer sitelerde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, güvenilirliği ile ilgili beyanda bulunmaz ve sorumluluk kabul etmez.

Sınırlamalar
Hiçbir durumda DGS Puan (dgspuan.com) veya tedarikçileri, sitedeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere veri veya kar kaybı nedeniyle iş kesintisi ya da doğacak muhtemel hasarlar) sorumlu tutulamaz. DGS Puan (dgspuan.com) veya herhangi bir temsilcisi sözlü veya yazılı olarak ilgili uyarıyı yapmış olsalar dahi DGS Puan (dgspuan.com) meydana gelecek zarardan sorumlu tutulamaz. Bazı yargı birimleri zımni garantiler ya da dolaylı veya tesadüfi zararlar için sorumluluk sınırlamaları hakkında sınırlamalara izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Materyallerin Doğruluğu
DGS Puan (dgspuan.com) web sitesinde görünen materyaller, teknik, dizgisel veya fotoğrafik hatalar içerebilir. DGS Puan (dgspuan.com) kendi web sitesindeki herhangi bir materyalin doğru, tam veya geçerli olduğunu garanti etmez. DGS Puan (dgspuan.com) haber vermeden herhangi bir zamanda web sitesinde yer alan materyallerde değişiklik yapabilir. Ancak DGS Puan (dgspuan.com) materyallerin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.

Bağlantılar
DGS Puan (dgspuan.com) web sitesiyle bağlantılı sitelerin hepsini kontrol etmez ve bu şekilde bağlantılı herhangi bir sitedeki içerikten sorumlu değildir. Dahil olduğu herhangi bir bağlantının DGS Puan (dgspuan.com) sitesi tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu şekilde bağlantılı bir web sitesinin kullanımı tamamen kullanıcının kendi riskindedir.

Değişiklikler
DGS Puan (dgspuan.com) işbu Kullanım Hakları Sözleşmesi’ni bilgilendirme yapmaksızın herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu siteyi kullanan ziyaretçiler; güncel olan sözleşmenin koşullarına tabii olduklarını kabul ederler.

Yetkili Mahkeme
DGS Puan (dgspuan.com)’ne ilişkin ortaya çıkabilecek yasal uyuşmazlıklarda kanun hükümleriyle çelişkiye mahal vermeden Ankara Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.