DGS - Dikey Geçiş Sınavı ve Puanları Hakkında!

DGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı 2024

DGS Türkçe konuları ve soru dağılımları bu sayfamızda. 2024 Dikey Geçiş Sınavı’nda 50 soru gelecek olan Türkçe testine ait geçmiş yıllardaki DGS Türkçe konuları ve soru dağılımlarını detaylıca inceleyebilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı ile mevcut eğitimlerini bir üst seviyeye çıkartmak isteyen öğrenciler hazırlık aşamasındayken çalışmalarını geçmiş verilere göre planlamaktadır. Bu verilerde taban puanlarının yanı sıra derslere ait konular ve soru dağılımları yer almaktadır. Örneğin bir öğrenci geçmiş yıllardaki DGS Türkçe konuları ya da DGS Türkçe soru dağılımları hakkında bilgi sahibi olarak bu yönelik bir çalışma belirler. Bu durum diğer dersler için de benzerlik göstermektedir.

DGS Türkçe Konuları 2024

2022 DGS itibariyle 50 Türkçe, 50 Matematik olmak üzere toplam soru sayısı 100 adet olacaktır.

Eski DGS Türkçe testinde 60 adet soru bulunmaktadır. Bu 60 soru sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatım biçimleri, paragraf ve sözel mantık sorularından meydana gelmektedir. Bu ana konular içerisinde birçok alt konu bulunmaktadır. Ancak her sene çıkan konular birbirinden farklılık göstermektedir. Bu ana konular içerisinde bulunan alt konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir;

Sözcükte Anlam

 • Sözcüğün Anlamı
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümle Analizi
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Tamamlama
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Paragraf

 • Paragrafın İçeriği
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Sözel Mantık

 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Çıkarım Soruları
 • Tablo Yorumlama Soruları
 • Yer-Yön Bildiren Sorular

DGS Türkçe Soru Dağılımı 2024

TÜRKÇE KONULARI201520162017201820192020202120222023
Sözcükte Anlam225555534
Cümlede Anlam262622222222222020
Paragraf232325242525252221
Sözel Mantık Soruları998988855
Toplam606060606060605050
DGS Türkçe Soru Dağılımı Tablosu

Adaylar eski DGS sınavında 60 tane soru ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorular yukarıda belirtilen konulara farklı sayılarda dağıtılır. Örneğin 2017 senesinde 2 adet sözlükte anlam sorusu gelmişken 2018 senesinde 5 adet sözcükte anlam sorusu gelmiştir. Bu soru dağılımı genel olarak diğer konulardaki soru dağılımına ve yeni eklenen ya da çıkarılan konulara bağlı olarak belirlenmektedir. Her sene konu bazında sorulan soru sayıları ortalama olarak şu şekildedir;

 • Sözcükte Anlam: Ortalama 2-10 soru
 • Cümlede Anlam: Ortalama 20-25 soru
 • Paragrafta Anlam: Ortalama 20-25 soru
 • Sözel Mantık: Ortalama 5-10 soru

2024 DGS Taban Puanları 2024 DGS Üniversite Puanları 2024 DGS Açıköğretim Puanları 2024 DGS Puan Hesaplama 2024 DGS’ye Kaç Gün Kaldı?

Belirtilen bu ortalama sayıları tamamen geçmiş senelerdeki soru sayıları baz alınarak yazılmıştır. Gelecek sınavlarda bu konulardan daha fazla veya daha az soru gelme ihtimali bulunmaktadır. Ancak adaylar için bu veriler hangi konuya daha fazla yoğunlaşmaları gerektiğini belirtmek için sıklıkla kullanılır.

DGS’de Türkçe Çözmek Zorunlu Mudur?

ÖSYM tarafından belirlenen kural doğrultusunda öğrencilerin Türkçe testinden net çıkartmaları zorunludur. Minimum 1 net olan bu neti yapamayan adayların sınavları başarısız olarak sayılmaktadır. Ayrıca daha fazla puan alabilmek adına Türkçe testinin mutlaka çözülmesi gerekmektedir.

DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları DGS Geometri Konuları ve Soru Dağılımları DGS Sınav Konuları ve Soru Dağılımları DGS Çıkmış Sınav Soruları

DGS Türkçe konuları ve soru dağılımı içeriğini hazırlarken ÖSYM‘ nin yayınlamış olduğu çıkmış DGS sorularını referans alıyoruz.

Yorum Yap