Ana SayfaSınav Konuları

DGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

DGS Türkçe Konuları ve Soru DağılımıDGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

Örneğin bir öğrenci geçmiş yıllardaki DGS Türkçe konuları ya da DGS Türkçe soru dağılımları hakkında bilgi sahibi olarak bu yönelik bir çalışma belirler. Bu durum diğer dersler için de benzerlik göstermektedir.

DGS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı
DGS Geometri Konuları ve Soru Dağılımı

Dikey Geçiş Sınavı ile mevcut eğitimlerini bir üst seviyeye çıkartmak isteyen öğrenciler hazırlık aşamasındayken çalışmalarını geçmiş verilere göre planlamaktadır. Bu verilerde taban puanlarının yanı sıra derslere ait konular ve soru dağılımları yer almaktadır. Örneğin bir öğrenci geçmiş yıllardaki DGS Türkçe konuları ya da DGS Türkçe soru dağılımları hakkında bilgi sahibi olarak bu yönelik bir çalışma belirler. Bu durum diğer dersler için de benzerlik göstermektedir.

DGS Türkçe Konuları Nelerdir?

DGS sınavında 60 adet soru bulunmaktadır. Bu 60 soru sözcükte anlam, cümlede anlam, anlatım biçimleri, paragraf ve sözel mantık sorularından meydana gelmektedir. Bu ana konular içerisinde birçok alt konu bulunmaktadır. Ancak her sene çıkan konular birbirinden farklılık göstermektedir. Bu ana konular içerisinde bulunan alt konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir;

Sözcükte Anlam

 • Sözcüğün Anlamı
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümle Analizi
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Tamamlama
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Paragraf

 • Paragrafın İçeriği
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Sözel Mantık

 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Çıkarım Soruları
 • Tablo Yorumlama Soruları
 • Yer-Yön Bildiren Sorular

DGS Türkçe Soru Dağılımı

Adaylar DGS sınavında 60 tane soru ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorular yukarıda belirtilen konulara farklı sayılarda dağıtılır. Örneğin 2017 senesinde 2 adet sözlükte anlam sorusu gelmişken 2018 senesinde 5 adet sözcükte anlam sorusu gelmiştir. Bu soru dağılımı genel olarak diğer konulardaki soru dağılımına ve yeni eklenen ya da çıkarılan konulara bağlı olarak belirlenmektedir. Her sene konu bazında sorulan soru sayıları ortalama olarak şu şekildedir;

 • Sözcükte Anlam: Ortalama 2-10 soru
 • Cümlede Anlam: Ortalama 20-25 soru
 • Paragrafta Anlam: Ortalama 20-25 soru
 • Sözel Mantık: Ortalama 5-10 soru

Belirtilen bu ortalama sayıları tamamen geçmiş senelerdeki soru sayıları baz alınarak yazılmıştır. Gelecek sınavlarda bu konulardan daha fazla veya daha az soru gelme ihtimali bulunmaktadır. Ancak adaylar için bu veriler hangi konuya daha fazla yoğunlaşmaları gerektiğini belirtmek için sıklıkla kullanılır.

DGS’de Türkçe Çözmek Zorunlu Mudur?

ÖSYM tarafından belirlenen kural doğrultusunda öğrencilerin Türkçe testinden net çıkartmaları zorunludur. Minimum 1 net olan bu neti yapamayan adayların sınavları başarısız olarak sayılmaktadır. Ayrıca daha fazla puan alabilmek adına Türkçe testinin mutlaka çözülmesi gerekmektedir.

Üniversitelerin DGS Puanları Tüm Bölümlerin DGS Puanları 2021 DGS Puan Hesaplama 2021 DGS’ye Kaç Gün Kaldı? DGS’de Çıkmış Tüm Sorular

YORUMLAR

Yorum Yaz 0